عرض الجامعة
وارسو, بولندا

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

نوع الجامعة: تربوية
الوضع: للدولة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
بدوام كامل
بدوام جزئي
الخدمات الإجتماعيةلغة المحاضرات البولندية
Praca socjalna na rzecz rodzinyلغة المحاضرات البولندية
Praca socjalna w pomocy społecznejلغة المحاضرات البولندية
تربيةلغة المحاضرات البولندية
Animacja kulturowa z edukacją medialnąلغة المحاضرات البولندية
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturowąلغة المحاضرات البولندية
Edukacja dorosłych z BHPلغة المحاضرات البولندية
Edukacja medialnaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaلغة المحاضرات البولندية
Psychopedagogika kreatywnościلغة المحاضرات البولندية
علم الإجتماعلغة المحاضرات البولندية
Socjologia komunikacji społecznejلغة المحاضرات البولندية
Socjologia kultury – badania i marketingلغة المحاضرات البولندية
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychلغة المحاضرات البولندية
Specjalność artystycznaلغة المحاضرات البولندية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
بدوام كامل
بدوام جزئي
تربيةلغة المحاضرات البولندية
Doradztwo zawodowe i personalneلغة المحاضرات البولندية
Edukacja zdalna i grafika komputerowaلغة المحاضرات البولندية
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika korekcyjnaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika kultury i media cyfroweلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika szkolna i zdolnościلغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie w oświacieلغة المحاضرات البولندية
علم الإجتماعلغة المحاضرات البولندية
Socjologia mediówلغة المحاضرات البولندية
Socjologia zmiany społecznejلغة المحاضرات البولندية
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychلغة المحاضرات البولندية
Specjalność artystycznaلغة المحاضرات البولندية
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika specjalnaلغة المحاضرات البولندية
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąلغة المحاضرات البولندية
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemلغة المحاضرات البولندية
Edukacja integracyjna w włączającaلغة المحاضرات البولندية
Logopediaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąلغة المحاضرات البولندية
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąلغة المحاضرات البولندية
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąلغة المحاضرات البولندية
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąلغة المحاضرات البولندية
Terapia pedagogicznaلغة المحاضرات البولندية

دراسات الماجستير الموحدة
الدراسة
بدوام كامل
بدوام جزئي
علم النفسلغة المحاضرات البولندية
Psychologia klinicznaلغة المحاضرات البولندية
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaلغة المحاضرات البولندية
Stosowana psychologia społecznaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika specjalnaلغة المحاضرات البولندية
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąلغة المحاضرات البولندية
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuلغة المحاضرات البولندية
Logopediaلغة المحاضرات البولندية
Pedagogika resocjalizacyjnaلغة المحاضرات البولندية
Surdopedagogikaلغة المحاضرات البولندية
Terapia pedagogicznaلغة المحاضرات البولندية
Tyflopedagogikaلغة المحاضرات البولندية
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaلغة المحاضرات البولندية

دراسات الدكتوراه المزيد »
تربية لغة المحاضرات البولندية
علم النفس لغة المحاضرات البولندية
Nauki socjologiczne لغة المحاضرات البولندية

الدراسات العلياالمزيد »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej لغة المحاضرات البولندية
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe لغة المحاضرات البولندية
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji لغة المحاضرات البولندية
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej لغة المحاضرات البولندية
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie لغة المحاضرات البولندية
Edukacja dla bezpieczeństwa لغة المحاضرات البولندية
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej لغة المحاضرات البولندية
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej لغة المحاضرات البولندية
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej لغة المحاضرات البولندية
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej لغة المحاضرات البولندية
Edukacja integracyjna i włączająca لغة المحاضرات البولندية
Grafika Komputerowa i Multimedialna لغة المحاضرات البولندية
Logopedia لغة المحاضرات البولندية
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja لغة المحاضرات البولندية
Mediacja sądowa i pozasądowa لغة المحاضرات البولندية
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego لغة المحاضرات البولندية
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii لغة المحاضرات البولندية
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa لغة المحاضرات البولندية
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze لغة المحاضرات البولندية
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką لغة المحاضرات البولندية
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie لغة المحاضرات البولندية
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego لغة المحاضرات البولندية
Rehabilitacja wzroku słabowidzących لغة المحاضرات البولندية
Socjoterapia لغة المحاضرات البولندية
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego لغة المحاضرات البولندية
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów لغة المحاضرات البولندية
Studium coachingu لغة المحاضرات البولندية
Surdopedagogika لغة المحاضرات البولندية
Terapia pedagogiczna لغة المحاضرات البولندية
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością لغة المحاضرات البولندية
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem لغة المحاضرات البولندية
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin لغة المحاضرات البولندية
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi لغة المحاضرات البولندية
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach لغة المحاضرات البولندية
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie w systemie oświaty لغة المحاضرات البولندية

موقع الجامعة الإلكتروني : www.aps.edu.pl

الخريطة

YouTube

« عودة - جامعات
Privacy Policy