أراد, رومانيا

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: للدولة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
Administrarea afacerilorلغة المحاضرات الرومانية
Arte vizualeلغة المحاضرات الرومانية
Asistenţă socialăلغة المحاضرات الرومانية
Contabilitate şi informatică de gestiuneلغة المحاضرات الرومانية
Economia comerţului, turismului şi serviciilorلغة المحاضرات الرومانية
Educaţie fizică şi sportلغة المحاضرات الرومانية
Finanţe şi bănciلغة المحاضرات الرومانية
Informaticăلغة المحاضرات الرومانية
Ing. produselor alimentareلغة المحاضرات الرومانية
Ingineria mediuluiلغة المحاضرات الرومانية
Inginerie şi managementلغة المحاضرات الرومانية
Limbă şi literaturăلغة المحاضرات الرومانية
Managementلغة المحاضرات الرومانية
Marketingلغة المحاضرات الرومانية
Matematicăلغة المحاضرات الرومانية
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarلغة المحاضرات الرومانية
Psihologieلغة المحاضرات الرومانية
Psihopedagogie specialăلغة المحاضرات الرومانية
Şt. ale comunicăriiلغة المحاضرات الرومانية
Ştiinţe administrativeلغة المحاضرات الرومانية
Teologieلغة المحاضرات الرومانية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
Administrarea afacerilor în comerț și turismلغة المحاضرات الرومانية
Administrarea financiar-contabilă a întreprinderiiلغة المحاضرات الرومانية
Analiză economică, evaluare de active şi afaceriلغة المحاضرات الرومانية
Buget public, pieţe financiare şi bănciلغة المحاضرات الرومانية
Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economieلغة المحاضرات الرومانية
Ing. produselor alimentareلغة المحاضرات الرومانية
Ingineria mediuluiلغة المحاضرات الرومانية
Limbă şi literaturăلغة المحاضرات الرومانية
Management şi finanţare în administraţia publicăلغة المحاضرات الرومانية
Ştiinţe administrativeلغة المحاضرات الرومانية
Strategii și politici de managementلغة المحاضرات الرومانية
Teologieلغة المحاضرات الرومانية

دراسات الدكتوراه المزيد »
Teologie لغة المحاضرات الرومانية

كلياتالمزيد »
Facultatea de Design
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului
Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala
Facultatea de Ştiinte Economice
Facultatea de Ştiinte Exacte
Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale
Facultatea de Teologie
Universitatea "Aurel Vlaicu" este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea "Aurel Vlaicu" respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice În prezent universitatea este structurată în 9 Facultăţi cu 9 Departamente şi 11 Centre de cercetare, 3 Institute şi 1 Incubator de afaceri, având 7288 de studenţi, 215 cadre didactice şi 47.903 m2 de suprafaţă de învăţământ, săli de curs şi seminar, laboratoare computerizate de ultima generaţie de tehnologie. Planurile de învăţământ ale tuturor facultăţilor sunt corelate cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), astfel încât diplomele, precum şi perioadele de studii pot fi recunoscute în întreaga UE. Prin Programul Erasmus LLP, studenţii pot frecventa pentru o perioadă de timp cursurile unei alte universităţi din ţară sau străinătate. Universitatea garantează recunoaşterea academică completă a tuturor studenţilor Erasmus care iau parte la programul de mobilitate.
Diplomele emise sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale sunt recunoscute în ţară şi străinătate.
Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:
• posibilitatea obţinerii de burse sociale, de studiu şi de merit, atât pentru studenţii bugetari cât si pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
• posibilitatea obţinerii de burse de studiu în străinătate si cuprinderea în proiecte europene (în prezent se află în derulare numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor UAV) în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda;
• reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
• cazare în cămine studenţeşti, servirea mesei la cantină;
• tabere studenţeşti gratuite;
• ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV.
موقع الجامعة الإلكتروني : www.uav.ro

الخريطة

Privacy Policy