أولوموتس, التشيك

Univerzita Palackého v Olomouci

نوع الجامعة: university type
الوضع: للدولة

الدرجة الأولى - بكالوريوس
الدراسة
البيولوجيالغة المحاضرات التشيكية
التاريخلغة المحاضرات التشيكية
التمريضلغة المحاضرات التشيكية
الخدمات الإجتماعيةلغة المحاضرات التشيكية
الرياضياتلغة المحاضرات التشيكية
الصحافة واعداد التقاريرلغة المحاضرات التشيكية
العلوم السياسيةلغة المحاضرات التشيكية
الفلسفةلغة المحاضرات التشيكية
الفيزياءلغة المحاضرات التشيكية
الكيمياءلغة المحاضرات التشيكية
الكيمياء الحيويةلغة المحاضرات التشيكية
علم الآثارلغة المحاضرات التشيكية
علم الإجتماعلغة المحاضرات التشيكية
علم النفسلغة المحاضرات التشيكية
علوم الأديانلغة المحاضرات التشيكية
Andragogikaلغة المحاضرات التشيكية
Andragogika v profilaci na personální managementلغة المحاضرات التشيكية
Anglická filologieلغة المحاضرات التشيكية
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiلغة المحاضرات التشيكية
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překladلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná chemieلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná ekonomická studiaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná informatikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná matematikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná statistikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná tělesná výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikované pohybové aktivityلغة المحاضرات التشيكية
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základلغة المحاضرات التشيكية
Archivnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Bioanorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Biofyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Bioinformatikaلغة المحاضرات التشيكية
Biologie a ekologieلغة المحاضرات التشيكية
Biologie a environmentální výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Biologie a environmentální výchova pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Biologie pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Biologie v ochraně životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Bioorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Bioorganická chemie a chemická biologieلغة المحاضرات التشيكية
Biotechnologie a genové inženýrstvíلغة المحاضرات التشيكية
Česká filologieلغة المحاضرات التشيكية
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchلغة المحاضرات التشيكية
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Charitativní a sociální práceلغة المحاضرات التشيكية
Chemie - analytik specialistaلغة المحاضرات التشيكية
Chemie pro víceoborové studiumلغة المحاضرات التشيكية
Chemie pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Čínská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Dějiny výtvarných uměníلغة المحاضرات التشيكية
Deskriptivní geometrieلغة المحاضرات التشيكية
Deskriptivní geometrie pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Digitální a přístrojová optikaلغة المحاضرات التشيكية
Diskrétní matematikaلغة المحاضرات التشيكية
Divadelní studiaلغة المحاضرات التشيكية
Divadelní vědaلغة المحاضرات التشيكية
Ekochemieلغة المحاضرات التشيكية
Ekologie a ochrana životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Ekonomicko-manažerská studiaلغة المحاضرات التشيكية
Environmentální geologieلغة المحاضرات التشيكية
Environmentální rizika a klimatická změnaلغة المحاضرات التشيكية
Environmentální studia a udržitelný rozvojلغة المحاضرات التشيكية
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Ergoterapieلغة المحاضرات التشيكية
Etika a kultura v mediální komunikaciلغة المحاضرات التشيكية
Evropská studia a diplomacieلغة المحاضرات التشيكية
Experimentální biologieلغة المحاضرات التشيكية
Filmová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Filmová vědaلغة المحاضرات التشيكية
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Francouzská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiلغة المحاضرات التشيكية
Fyzika pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Fyzioterapieلغة المحاضرات التشيكية
Geografieلغة المحاضرات التشيكية
Geografie pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Geoinformatika a geografieلغة المحاضرات التشيكية
Geoinformatika a kartografieلغة المحاضرات التشيكية
Geologie a ochrana životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Historické vědyلغة المحاضرات التشيكية
Historie se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Humanitní studiaلغة المحاضرات التشيكية
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchلغة المحاضرات التشيكية
Informační technologieلغة المحاضرات التشيكية
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Informační výchova se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Informatikaلغة المحاضرات التشيكية
Informatika pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Italská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Japonská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Japonština pro hospodářskou praxiلغة المحاضرات التشيكية
Judaistika. Židovská a izraelská studiaلغة المحاضرات التشيكية
Korejština pro hospodářskou praxiلغة المحاضرات التشيكية
Kulturní antropologieلغة المحاضرات التشيكية
Latinská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Lingvistika a Digital Humanitiesلغة المحاضرات التشيكية
Management v chemiiلغة المحاضرات التشيكية
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Matematika a její aplikaceلغة المحاضرات التشيكية
Matematika pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Matematika se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní rozvojová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní sociální a humanitární práceلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní vztahy a bezpečnostلغة المحاضرات التشيكية
Migrační studiaلغة المحاضرات التشيكية
Molekulární a buněčná biologieلغة المحاضرات التشيكية
Molekulární biofyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Muzikologieلغة المحاضرات التشيكية
Náboženství se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaلغة المحاضرات التشيكية
Nanomateriálová chemieلغة المحاضرات التشيكية
Nanotechnologieلغة المحاضرات التشيكية
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiلغة المحاضرات التشيكية
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladلغة المحاضرات التشيكية
Německá filologieلغة المحاضرات التشيكية
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Nizozemská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuلغة المحاضرات التشيكية
Nizozemština pro hospodářskou praxiلغة المحاضرات التشيكية
Obecná fyzika a matematická fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Obecná lingvistika a teorie komunikaceلغة المحاضرات التشيكية
Ochrana a podpora zdravíلغة المحاضرات التشيكية
Ochrana a tvorba životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Ochrana obyvatelstvaلغة المحاضرات التشيكية
Optika a optoelektronikaلغة المحاضرات التشيكية
Optometrieلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogické asistentstvíلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogika - sociální práceلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogika - veřejná správaلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogika volného času se zaměřením na sportلغة المحاضرات التشيكية
Pediatrické ošetřovatelstvíلغة المحاضرات التشيكية
Počítačová fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Politická komunikace a politický marketingلغة المحاضرات التشيكية
Politologie a evropská studiaلغة المحاضرات التشيكية
Polská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyلغة المحاضرات التشيكية
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastلغة المحاضرات التشيكية
Porodní asistenceلغة المحاضرات التشيكية
Porodní asistentkaلغة المحاضرات التشيكية
Portugalská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Praktická nizozemská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Právo ve veřejné správěلغة المحاضرات التشيكية
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Přístrojová a počítačová fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Přístrojová fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Přístrojová optikaلغة المحاضرات التشيكية
Radiologická asistenceلغة المحاضرات التشيكية
Radiologický asistentلغة المحاضرات التشيكية
Regionální geografieلغة المحاضرات التشيكية
Rekreologieلغة المحاضرات التشيكية
Rekreologie - pedagogika volného časuلغة المحاضرات التشيكية
Religionistikaلغة المحاضرات التشيكية
Řízení vzdělávacích institucíلغة المحاضرات التشيكية
Ruská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyلغة المحاضرات التشيكية
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastلغة المحاضرات التشيكية
Školský managementلغة المحاضرات التشيكية
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Sociální a humanitární práceلغة المحاضرات التشيكية
Sociální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Sociální práce s dětmi a mládežíلغة المحاضرات التشيكية
Španělská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Speciálně pedagogická andragogikaلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - andragogikaلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - dramaterapieلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - intervenceلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - ortokomunikaceلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - vychovatelstvíلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika předškolního věkuلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníkyلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika raného věkuلغة المحاضرات التشيكية
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovcůلغة المحاضرات التشيكية
Systematická biologie a ekologieلغة المحاضرات التشيكية
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova a sportلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemiلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstvaلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogikuلغة المحاضرات التشيكية
Televizní a rozhlasová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Teologická studiaلغة المحاضرات التشيكية
Teologické naukyلغة المحاضرات التشيكية
Teologie a spiritualita zasvěceného životaلغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny dramatických uměníلغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny výtvarných uměníلغة المحاضرات التشيكية
Trenérství a sportلغة المحاضرات التشيكية
Trenérství a sport - pedagogika volného časuلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro mateřské školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Ukrajinská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastلغة المحاضرات التشيكية
Uměnovědná studiaلغة المحاضرات التشيكية
Vietnamská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Všeobecná sestraلغة المحاضرات التشيكية
Všeobecné ošetřovatelstvíلغة المحاضرات التشيكية
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Vychovatelstvíلغة المحاضرات التشيكية
Vychovatelství a speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Výpočetní technikaلغة المحاضرات التشيكية
Vyšší justiční úředníkلغة المحاضرات التشيكية
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníلغة المحاضرات التشيكية
Zdravotnické záchranářstvíلغة المحاضرات التشيكية
Zdravotnický záchranářلغة المحاضرات التشيكية
Deutsche Philologieلغة المحاضرات الألمانية
الموسيقىلغة المحاضرات الإنجليزية
Chinese Philologyلغة المحاضرات الإنجليزية
Czech for Foreignersلغة المحاضرات الإنجليزية
English Language for Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
English Language in Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
English Philologyلغة المحاضرات الإنجليزية
Geoinformatics and Cartographyلغة المحاضرات الإنجليزية
Health Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Humanities and Social Studiesلغة المحاضرات الإنجليزية
International Law, War and Peaceلغة المحاضرات الإنجليزية
Jewish and Israeli Studiesلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Mathematics in Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Music Culture in Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Petroleum Engineeringلغة المحاضرات الإنجليزية
Physiotherapyلغة المحاضرات الإنجليزية
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher Trainingلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - After-school Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - Andragogyلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - Drama Therapyلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - Interventionلغة المحاضرات الإنجليزية
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaلغة المحاضرات الروسية
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaلغة المحاضرات الروسية
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaلغة المحاضرات الروسية
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaلغة المحاضرات الروسية
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovلغة المحاضرات الروسية

دراسات الماجستير الموحدة
الدراسة
القانونلغة المحاضرات التشيكية
د ا رسات طب الأسنانلغة المحاضرات التشيكية
علم النفسلغة المحاضرات التشيكية
Katolická teologieلغة المحاضرات التشيكية
Křesťanská výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Logopedieلغة المحاضرات التشيكية
Matematika a její aplikaceلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství hudební výchovy pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro 1. stupeň základní školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro 1. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Všeobecné lékařstvíلغة المحاضرات التشيكية
د ا رسات طب الأسنانلغة المحاضرات الإنجليزية
General Medicineلغة المحاضرات الإنجليزية
Primary School Teacher Training in Special Needs Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Speech and Language Therapyلغة المحاضرات الإنجليزية
Théologie catholiqueلغة المحاضرات الفرنسية

الدرجة الثانية – الماجستير
الدراسة
التاريخلغة المحاضرات التشيكية
الخدمات الإجتماعيةلغة المحاضرات التشيكية
العلوم السياسيةلغة المحاضرات التشيكية
الفلسفةلغة المحاضرات التشيكية
الكيمياء الحيويةلغة المحاضرات التشيكية
علم الآثارلغة المحاضرات التشيكية
علم الإجتماعلغة المحاضرات التشيكية
علم النفسلغة المحاضرات التشيكية
Analytická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Andragogikaلغة المحاضرات التشيكية
Anglická filologieلغة المحاضرات التشيكية
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladلغة المحاضرات التشيكية
Anorganická a bioanorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Anorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Aplikace matematiky v ekonomiiلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná ekonomická studiaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná fyzioterapieلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná informatikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná matematikaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práciلغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná tělesná výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Aplikované pohybové aktivityلغة المحاضرات التشيكية
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogiceلغة المحاضرات التشيكية
Asijská studiaلغة المحاضرات التشيكية
Bioanorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Biofyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Bioinformatikaلغة المحاضرات التشيكية
Bioorganická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Bioorganická chemie a chemická biologieلغة المحاضرات التشيكية
Biotechnologie a genové inženýrstvíلغة المحاضرات التشيكية
Botanikaلغة المحاضرات التشيكية
Česká filologieلغة المحاضرات التشيكية
Charitativní a sociální práceلغة المحاضرات التشيكية
Chemie životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Čínská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Dějiny výtvarných uměníلغة المحاضرات التشيكية
Digitální a přístrojová optikaلغة المحاضرات التشيكية
Diskrétní matematikaلغة المحاضرات التشيكية
Divadelní studiaلغة المحاضرات التشيكية
Divadelní vědaلغة المحاضرات التشيكية
Ediční a nakladatelská praxeلغة المحاضرات التشيكية
Edukace v kultuřeلغة المحاضرات التشيكية
Ekologie a ochrana životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Environmentální geologieلغة المحاضرات التشيكية
Evropská studia a mezinárodní vztahyلغة المحاضرات التشيكية
Evropská studia se zaměřením na evropské právoلغة المحاضرات التشيكية
Evropská unieلغة المحاضرات التشيكية
Experimentální biologieلغة المحاضرات التشيكية
Experimentální biologie rostlinلغة المحاضرات التشيكية
Filmová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Filmová vědaلغة المحاضرات التشيكية
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Francouzská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Fytopatologieلغة المحاضرات التشيكية
Fyzikální chemieلغة المحاضرات التشيكية
Fyziologie rostlinلغة المحاضرات التشيكية
Fyzioterapieلغة المحاضرات التشيكية
Geografie a regionální rozvojلغة المحاضرات التشيكية
Geoinformatikaلغة المحاضرات التشيكية
Geoinformatika a kartografieلغة المحاضرات التشيكية
Historické vědyلغة المحاضرات التشيكية
Historie - Starší dějinyلغة المحاضرات التشيكية
Hydrobiologieلغة المحاضرات التشيكية
Informatikaلغة المحاضرات التشيكية
Intenzivní péče v porodní asistenciلغة المحاضرات التشيكية
Italská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Italština a italská kulturaلغة المحاضرات التشيكية
Japonská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Judaistika. Dějiny a kultura Židůلغة المحاضرات التشيكية
Katechetikaلغة المحاضرات التشيكية
Komunikační studiaلغة المحاضرات التشيكية
Kulturální studiaلغة المحاضرات التشيكية
Kulturní antropologieلغة المحاضرات التشيكية
Latinská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Management vědyلغة المحاضرات التشيكية
Management zdravotnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Matematické a počítačové modelováníلغة المحاضرات التشيكية
Matematika a její aplikaceلغة المحاضرات التشيكية
Materiálová chemieلغة المحاضرات التشيكية
Mediální studiaلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní humanitární a sociální práceلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaلغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní rozvojová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Molekulární a buněčná biologieلغة المحاضرات التشيكية
Molekulární biofyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Muzejní a galerijní pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Muzikologieلغة المحاضرات التشيكية
Muzikoterapieلغة المحاضرات التشيكية
Nanomateriálová chemieلغة المحاضرات التشيكية
Nanotechnologieلغة المحاضرات التشيكية
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladلغة المحاضرات التشيكية
Německá filologieلغة المحاضرات التشيكية
Nizozemská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykلغة المحاضرات التشيكية
Obecná fyzika a matematická fyzikaلغة المحاضرات التشيكية
Obecná lingvistikaلغة المحاضرات التشيكية
Obecná lingvistika a teorie komunikaceلغة المحاضرات التشيكية
Ochrana a tvorba krajinyلغة المحاضرات التشيكية
Ochrana a tvorba životního prostředíلغة المحاضرات التشيكية
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiلغة المحاضرات التشيكية
Odborná ruština pro hospodářskou praxiلغة المحاضرات التشيكية
Optika a optoelektronikaلغة المحاضرات التشيكية
Optometrieلغة المحاضرات التشيكية
Organická chemieلغة المحاضرات التشيكية
Organizace a řízení ve zdravotnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Ošetřovatelská péče v interních oborechلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogika - sociální práceلغة المحاضرات التشيكية
Pedagogika - veřejná správaلغة المحاضرات التشيكية
Politická analýza a strategieلغة المحاضرات التشيكية
Politologie a evropská studiaلغة المحاضرات التشيكية
Polská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Polština pro překladateleلغة المحاضرات التشيكية
Portugalská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Předškolní pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Regionální geografieلغة المحاضرات التشيكية
Rekreologieلغة المحاضرات التشيكية
Religionistikaلغة المحاضرات التشيكية
Řízení volnočasových aktivitلغة المحاضرات التشيكية
Ruská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Ruština pro překladateleلغة المحاضرات التشيكية
Sociální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Španělská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogikaلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - dramaterapieلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika - poradenstvíلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Spirituální a křesťanská formace dospělýchلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchovaلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova a sportلغة المحاضرات التشيكية
Tělesná výchova a sport - Rekreologieلغة المحاضرات التشيكية
Televizní a rozhlasová studiaلغة المحاضرات التشيكية
Teologická studiaلغة المحاضرات التشيكية
Teologické naukyلغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny dramatických uměníلغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny výtvarných uměníلغة المحاضرات التشيكية
Trenérství a management sportuلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství anglického jazyka pro základní školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství biologie pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství chemie pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství fyziky pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství geografie pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství informatiky pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství matematiky pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství náboženství pro základní školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství náboženství pro ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství německého jazyka pro základní školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstvaلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemiلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogikuلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyلغة المحاضرات التشيكية
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školلغة المحاضرات التشيكية
Ukrajinská filologieلغة المحاضرات التشيكية
Veřejné zdravotnictvíلغة المحاضرات التشيكية
Vládnutí a demokracieلغة المحاضرات التشيكية
War and Peace Studiesلغة المحاضرات التشيكية
Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeلغة المحاضرات التشيكية
Zoologieلغة المحاضرات التشيكية
Deutsche Philologieلغة المحاضرات الألمانية
الكيمياء الحيويةلغة المحاضرات الإنجليزية
علوم البيئةلغة المحاضرات الإنجليزية
Adapted Physical Activityلغة المحاضرات الإنجليزية
Applied Mathematicsلغة المحاضرات الإنجليزية
Biotechnology and Genetic Engineeringلغة المحاضرات الإنجليزية
Development Studies and Foresightلغة المحاضرات الإنجليزية
English Philologyلغة المحاضرات الإنجليزية
Eurocultureلغة المحاضرات الإنجليزية
European Studies and International Relationsلغة المحاضرات الإنجليزية
Foresight for Environment and Developmentلغة المحاضرات الإنجليزية
Geoinformatics and Cartographyلغة المحاضرات الإنجليزية
Global Development Policyلغة المحاضرات الإنجليزية
International and European Lawلغة المحاضرات الإنجليزية
International Development Studiesلغة المحاضرات الإنجليزية
Jewish Studiesلغة المحاضرات الإنجليزية
Leisure Time Activities Counselling and Managementلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in English Languageلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in Health Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in Mathematicsلغة المحاضرات الإنجليزية
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Material Chemistryلغة المحاضرات الإنجليزية
Nanomaterial chemistryلغة المحاضرات الإنجليزية
Nanotechnologyلغة المحاضرات الإنجليزية
Physical Activity and Active Livingلغة المحاضرات الإنجليزية
Plant Biologyلغة المحاضرات الإنجليزية
Pre-primary Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Research and Development in Educational Studiesلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Counsellingلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - Counsellingلغة المحاضرات الإنجليزية
Special Needs Education - Drama Therapyلغة المحاضرات الإنجليزية
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational Educationلغة المحاضرات الإنجليزية
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual Artsلغة المحاضرات الإنجليزية
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaلغة المحاضرات الروسية
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeلغة المحاضرات الروسية

دراسات الدكتوراه المزيد »
التمريض لغة المحاضرات التشيكية
العلوم السياسية لغة المحاضرات التشيكية
الفلسفة لغة المحاضرات التشيكية
الكيمياء الحيوية لغة المحاضرات التشيكية
تربية لغة المحاضرات التشيكية
د ا رسات طب الأسنان لغة المحاضرات التشيكية
علم الإجتماع لغة المحاضرات التشيكية
علوم البيئة لغة المحاضرات التشيكية
Algebra a geometrie لغة المحاضرات التشيكية
Analytická chemie لغة المحاضرات التشيكية
Anatomie, histologie a embryologie لغة المحاضرات التشيكية
Andragogika لغة المحاضرات التشيكية
Anglická a americká literatura لغة المحاضرات التشيكية
Anglický jazyk لغة المحاضرات التشيكية
Anorganická chemie لغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná fyzika لغة المحاضرات التشيكية
Aplikovaná matematika لغة المحاضرات التشيكية
Asijská studia لغة المحاضرات التشيكية
Biblická teologie لغة المحاضرات التشيكية
Biofyzika لغة المحاضرات التشيكية
Bioinformatika a výpočetní biologie لغة المحاضرات التشيكية
Botanika لغة المحاضرات التشيكية
Česká literatura لغة المحاضرات التشيكية
České dějiny لغة المحاضرات التشيكية
Český jazyk لغة المحاضرات التشيكية
Chirurgie لغة المحاضرات التشيكية
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání لغة المحاضرات التشيكية
Cultural Anthropology لغة المحاضرات التشيكية
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika chemie لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika fyziky لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika informatiky لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika informatiky a digitálních technologií لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika literatury لغة المحاضرات التشيكية
Didaktika matematiky لغة المحاضرات التشيكية
Ekonomicko-manažerská studia لغة المحاضرات التشيكية
Environmentální a rozvojová studia لغة المحاضرات التشيكية
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena لغة المحاضرات التشيكية
Evropské a mezinárodní právo لغة المحاضرات التشيكية
Experimentální biologie لغة المحاضرات التشيكية
Fyzikální chemie لغة المحاضرات التشيكية
Fyziologie a patologická fyziologie لغة المحاضرات التشيكية
Geoinformatika a kartografie لغة المحاضرات التشيكية
Geologické vědy لغة المحاضرات التشيكية
Gynekologie a porodnictví لغة المحاضرات التشيكية
Historické vědy لغة المحاضرات التشيكية
Hudební teorie a pedagogika لغة المحاضرات التشيكية
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie لغة المحاضرات التشيكية
Imunofarmakoterapie لغة المحاضرات التشيكية
Informatika لغة المحاضرات التشيكية
Jazyky a kultura Číny a Japonska لغة المحاضرات التشيكية
Katolická teologie لغة المحاضرات التشيكية
Kinantropologie لغة المحاضرات التشيكية
Klinická a pedagogická psychologie لغة المحاضرات التشيكية
Klinická psychologie لغة المحاضرات التشيكية
Křesťanské myšlení لغة المحاضرات التشيكية
Kulturní antropologie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská biofyzika لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská biologie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská chemie a biochemie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská chemie a klinická biochemie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská farmakologie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská genetika لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská imunologie لغة المحاضرات التشيكية
Lékařská mikrobiologie لغة المحاضرات التشيكية
Lingvistika a Digital Humanities لغة المحاضرات التشيكية
Matematická analýza لغة المحاضرات التشيكية
Matematická gramotnost ve vzdělávání لغة المحاضرات التشيكية
Mediální a kulturální studia لغة المحاضرات التشيكية
Mezinárodní rozvojová studia لغة المحاضرات التشيكية
Migrační studia لغة المحاضرات التشيكية
Molekulární a buněčná biologie لغة المحاضرات التشيكية
Nanomateriálová chemie لغة المحاضرات التشيكية
Nanotechnologie لغة المحاضرات التشيكية
Německá literatura لغة المحاضرات التشيكية
Německý jazyk لغة المحاضرات التشيكية
Neurologie لغة المحاضرات التشيكية
Neurovědy لغة المحاضرات التشيكية
Nizozemská filologie لغة المحاضرات التشيكية
Občanské právo لغة المحاضرات التشيكية
Obecná fyzika a matematická fyzika لغة المحاضرات التشيكية
Obecná jazykověda a teorie komunikace لغة المحاضرات التشيكية
Obecné dějiny لغة المحاضرات التشيكية
Onkologie لغة المحاضرات التشيكية
Optika a optoelektronika لغة المحاضرات التشيكية
Organická a bioorganická chemie لغة المحاضرات التشيكية
Organická chemie لغة المحاضرات التشيكية
Otorinolaryngologie لغة المحاضرات التشيكية
Patologická anatomie a soudní lékařství لغة المحاضرات التشيكية
Patologie a soudní lékařství لغة المحاضرات التشيكية
Pedagogická psychologie لغة المحاضرات التشيكية
Pediatrie لغة المحاضرات التشيكية
Praktická teologie لغة المحاضرات التشيكية
Psychiatrie لغة المحاضرات التشيكية
Psychologie práce, organizace a dopravy لغة المحاضرات التشيكية
Regionální geografie لغة المحاضرات التشيكية
Religionistika لغة المحاضرات التشيكية
Románské jazyky لغة المحاضرات التشيكية
Románské literatury لغة المحاضرات التشيكية
Ruská literatura لغة المحاضرات التشيكية
Ruský jazyk لغة المحاضرات التشيكية
Sociální a spirituální determinanty zdraví لغة المحاضرات التشيكية
Sociální lékařství لغة المحاضرات التشيكية
Speciální pedagogika لغة المحاضرات التشيكية
Správní právo لغة المحاضرات التشيكية
Srovnávací slovanská filologie لغة المحاضرات التشيكية
Studia kulturních průmyslů لغة المحاضرات التشيكية
Systematická teologie a křesťanská filozofie لغة المحاضرات التشيكية
Teoretické právní vědy لغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize لغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny hudby لغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny hudebního umění لغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu لغة المحاضرات التشيكية
Teorie a dějiny výtvarných umění لغة المحاضرات التشيكية
Teorie literatury لغة المحاضرات التشيكية
Toxikologie لغة المحاضرات التشيكية
Trestní právo لغة المحاضرات التشيكية
Urologie لغة المحاضرات التشيكية
Ústavní právo لغة المحاضرات التشيكية
Vnitřní nemoci لغة المحاضرات التشيكية
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) لغة المحاضرات التشيكية
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) لغة المحاضرات التشيكية
Zobrazovací metody لغة المحاضرات التشيكية
Zoologie لغة المحاضرات التشيكية
التاريخ لغة المحاضرات الإنجليزية
العلوم السياسية لغة المحاضرات الإنجليزية
الفلسفة لغة المحاضرات الإنجليزية
الكيمياء الحيوية لغة المحاضرات الإنجليزية
تربية لغة المحاضرات الإنجليزية
د ا رسات طب الأسنان لغة المحاضرات الإنجليزية
علم الإجتماع لغة المحاضرات الإنجليزية
علوم البيئة لغة المحاضرات الإنجليزية
Adult Education لغة المحاضرات الإنجليزية
Algebra and Geometry لغة المحاضرات الإنجليزية
Analytical Chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Anatomy, Histology and Embryology لغة المحاضرات الإنجليزية
Andragogy لغة المحاضرات الإنجليزية
Applied Mathematics لغة المحاضرات الإنجليزية
Applied Physics لغة المحاضرات الإنجليزية
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) لغة المحاضرات الإنجليزية
Bioinformatics and Computational Biology لغة المحاضرات الإنجليزية
Biophysics لغة المحاضرات الإنجليزية
Botany لغة المحاضرات الإنجليزية
Catholic Theology لغة المحاضرات الإنجليزية
Christian Thought لغة المحاضرات الإنجليزية
Clinical Psychology لغة المحاضرات الإنجليزية
Computer Science لغة المحاضرات الإنجليزية
Educational Psychology لغة المحاضرات الإنجليزية
Environmental and Development Studies لغة المحاضرات الإنجليزية
European and International Law لغة المحاضرات الإنجليزية
Experimental Biology لغة المحاضرات الإنجليزية
General Physics and Mathematical Physics لغة المحاضرات الإنجليزية
Geoinformatics and Cartography لغة المحاضرات الإنجليزية
Geological Sciences لغة المحاضرات الإنجليزية
Gynaecology and Obstetrics لغة المحاضرات الإنجليزية
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology لغة المحاضرات الإنجليزية
Imaging Methods لغة المحاضرات الإنجليزية
Immunopharmacoterapy لغة المحاضرات الإنجليزية
Inorganic Chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Internal Medicine لغة المحاضرات الإنجليزية
International and European Law لغة المحاضرات الإنجليزية
International Development Studies لغة المحاضرات الإنجليزية
Kinanthropology لغة المحاضرات الإنجليزية
Mathematical Analysis لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Biology لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Biophysics لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Chemistry and Biochemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Genetics لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Immunology لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Microbiology لغة المحاضرات الإنجليزية
Medical Pharmacology لغة المحاضرات الإنجليزية
Molecular and Cell Biology لغة المحاضرات الإنجليزية
Music Theory and Education لغة المحاضرات الإنجليزية
Nanomaterial chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Nanotechnology لغة المحاضرات الإنجليزية
Neurology لغة المحاضرات الإنجليزية
Neurosciences لغة المحاضرات الإنجليزية
Oncology لغة المحاضرات الإنجليزية
Optics and Optoelectronics لغة المحاضرات الإنجليزية
Organic and Bioorganic Chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Organic Chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Otorhinolaryngology لغة المحاضرات الإنجليزية
Paediatrics لغة المحاضرات الإنجليزية
Pathological Anatomy and Forensic Medicine لغة المحاضرات الإنجليزية
Pediatrics لغة المحاضرات الإنجليزية
Physical Chemistry لغة المحاضرات الإنجليزية
Physiology and Pathological Physiology لغة المحاضرات الإنجليزية
Psychiatry لغة المحاضرات الإنجليزية
Religious Studies لغة المحاضرات الإنجليزية
Social and Spiritual Determinants of Health لغة المحاضرات الإنجليزية
Social Medicine لغة المحاضرات الإنجليزية
Special Education لغة المحاضرات الإنجليزية
Surgery لغة المحاضرات الإنجليزية
Urology لغة المحاضرات الإنجليزية
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology لغة المحاضرات الإنجليزية
Zoology لغة المحاضرات الإنجليزية
Teologia sistematica e filosofia cristiana لغة المحاضرات الإيطالية
Speciálnaja pedagogika لغة المحاضرات الروسية
Specijálnaja pedagogika لغة المحاضرات الروسية
موقع الجامعة الإلكتروني :
www.upol.cz

الخريطة

Privacy Policy