عرض الجامعة
يافورجنو, بولندا

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jaworznie

نوع الجامعة: غيرها من مؤسسات التعليم العالي
الوضع: خاصة

الدراسات العلياالمزيد »
Agent celny لغة المحاضرات البولندية
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej لغة المحاضرات البولندية
Autokreacja i budowanie wizerunku لغة المحاضرات البولندية
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne لغة المحاضرات البولندية
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej لغة المحاضرات البولندية
Coaching i doradztwo zawodowe لغة المحاضرات البولندية
CYBERBEZPIECZEŃSTWO لغة المحاضرات البولندية
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli لغة المحاضرات البولندية
Edukacja dla bezpieczeństwa لغة المحاضرات البولندية
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ لغة المحاضرات البولندية
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU لغة المحاضرات البولندية
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe لغة المحاضرات البولندية
Hortiterapia لغة المحاضرات البولندية
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo لغة المحاضرات البولندية
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką لغة المحاضرات البولندية
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej لغة المحاضرات البولندية
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości لغة المحاضرات البولندية
Logopedia z komunikacją alternatywną لغة المحاضرات البولندية
Mediacje i negocjacje لغة المحاضرات البولندية
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE لغة المحاضرات البولندية
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką لغة المحاضرات البولندية
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE لغة المحاضرات البولندية
Menadżer BHP z metodyką لغة المحاضرات البولندية
Menadżer czasu wolnego i kultury لغة المحاضرات البولندية
Menadżer turystyki zdrowotnej لغة المحاضرات البولندية
MIGRACJE I UCHODŹSTWO لغة المحاضرات البولندية
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia لغة المحاضرات البولندية
Negocjacje kryzysowe i policyjne لغة المحاضرات البولندية
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA لغة المحاضرات البولندية
Obrona terytorialna لغة المحاضرات البولندية
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ لغة المحاضرات البولندية
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza لغة المحاضرات البولندية
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ لغة المحاضرات البولندية
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI لغة المحاضرات البولندية
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego لغة المحاضرات البولندية
Psychologia dochodzeniowo-śledcza لغة المحاضرات البولندية
Psychologia przywództwa w praktyce لغة المحاضرات البولندية
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA لغة المحاضرات البولندية
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ لغة المحاضرات البولندية
Terapia zajęciowa لغة المحاضرات البولندية
Turystyka uzdrowiskowa i spa لغة المحاضرات البولندية
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie BHP لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie oświatą لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury لغة المحاضرات البولندية
Zarządzanie zasobami ludzkimi لغة المحاضرات البولندية
ZOOPSYCHOLOGIA لغة المحاضرات البولندية

كلياتالمزيد »
Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie

Other educational centers
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Gliwicachغليفيتسه
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Gdańskuغدانسك
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów
logo_szare.jpg

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową. Utworzona została w 2004 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Uczelnia kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

  • Bezpieczeństwo Narodowe,
  • Bezpieczeństwo Zdrowotne,
  • Bezpieczeństwo Wewnętrzne
  • Pedagogika,
  • Psychologia,
  • Zarządzanie.

W swojej ofercie, poza studiami I i II stopnia, posiada również studia podyplomowe i kursy.

Uczelnia funkcjonuje nie tylko w Poznaniu, ale też w Gdańsku i Gliwicach, gdzie od kilku lat istnieją Wydziały Studiów Społecznych. Ostatnio zostały uruchomione nowe wydziały w Bartoszycach, Giżycku i Jaworznie.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie uczelni, gdzie obszar działalności dydaktyczno - wychowawczej stanowi problematyka bezpieczeństwa. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju osobistego. Absolwenci dysponują takimi kompetencjami, które czynią ich osobami atrakcyjnymi na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa już w swojej nazwie celowo i świadomie uwypukliła swoją misję, która jest realizowana poprzez koncepcję szkoły otwartej i przedsiębiorczej, animację środowiska kulturotwórczego, rozwijanie umiejętności praktycznych.

Warto dodać, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą uczelnią wyższą przygotowującą fachowe kadry w zakresie różnych specjalności bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym, publicznym i jego promocją.

WSB.jpg
موقع الجامعة الإلكتروني : www.wsb.net.pl/

الخريطة

« عودة - جامعات
Privacy Policy