Balti, مولدوفا

Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti

نوع الجامعة: جامعة
الوضع: للدولة

كلياتالمزيد »
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
Facultatea de Litere
Facultatea de Ştiințe ale Educației, Psihologie şi Arte
Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova, care functioneaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, Legii Invatamintului, legislatiei in vigoare, acordurilor si conventiilor internationale semnate de Guvernul Republicii Moldova si a reglementarilor proprii.
موقع الجامعة الإلكتروني : www.usarb.md/

الخريطة

Privacy Policy